De AVG en je huisdier

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking, de AVG. Maar dierenartsen mogen nog steeds gegevens over je huisdier aan ons doorgeven. Gegevens over je huisdier vallen namelijk niet onder deze wetgeving, omdat het geen persoonsgegevens zijn. Hieronder leggen we dit verder uit.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dit is informatie die direct over iemand gaat, of naar iemand te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Zo zijn er natuurlijk je naam, adres en woonplaats (naw-gegevens). Ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid heten bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de wet extra beschermd.

Diergegevens

Gegevens over een huisdier vallen niet onder de AVG-wetgeving. Reaal Dier & Zorg mag daarom nog steeds gegevens van verzekerde dieren opvragen bij een dierenarts. Elke klant geeft bij het afsluiten van een verzekering akkoord hiervoor. Als de klant geen akkoord geeft, kunnen wij namelijk geen overeenkomst sluiten. In onze polisvoorwaarden staat in onderstaand artikel 1.3.2 Medische informatie:

"Wij mogen direct contact opnemen met uw dierenarts om bij hem/haar informatie op te vragen over uw huisdier. Ook mogen wij met uw dierenarts overleggen over:

•  Wat uw huisdier mankeert.
•  De ziektegeschiedenis van uw huisdier.
•  De behandeling.
•  Hoeveel de behandeling van uw huisdier kost.

Wij mogen ook de patiëntenkaart van uw huisdier bij u of bij uw dierenarts opvragen. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen om de door u ingediende medische kosten te beoordelen. Wij verwachten van u dat u de benodigde gegevens binnen redelijke termijn aan ons aanlevert en dat u meewerkt aan het opvragen van deze gegevens als wij dit aan u vragen."

Waarom wij opvragen bij de dierenarts

Soms hebben wij extra informatie nodig om een declaratie te kunnen afhandelen.
Wij vragen deze informatie het liefst rechtstreeks bij de dierenarts op, omdat dit sneller gaat. Zo kunnen wij de declaraties van onze klanten sneller afhandelen (en uitbetalen). Wij vragen dit meestal telefonisch op. Soms hebben wij ook de volledige patiëntenkaart van het huisdier nodig.

Naw-gegevens op een patiëntenkaart

Op een patiëntenkaart van een huisdier staan vaak ook naam, adres en woonplaats van de eigenaar. Deze naw-gegevens vallen wél onder de AVG-wetgeving. Dit is voor het delen van de patiëntenkaart geen probleem. Bij Reaal Dier & Zorg hebben we deze persoonsgegevens namelijk al gekregen van de klant bij het afsluiten van de verzekering. De gegevens zijn voor ons een hulpmiddel om de polis die hoort bij de patiëntenkaart, te vinden in ons systeem.

Als je dierenarts geen gegevens wil delen

Wil je dierenarts de gegevens niet met ons delen? Dan vragen wij de hele patiëntenkaart van het huisdier op via de eigenaar. De eigenaar moet dan zelf de gegevens opvragen bij de dierenarts en vervolgens naar ons opsturen. Hierdoor duurt de afhandeling van de declaratie helaas langer.